Upgrade volebního systému, přímá demokracie, Svobodní, Piráti, Soukromníci...

16.10.2013 18:02

Docela mě potěšilo, když jsem zjistil, že budou další volby do poslanecké sněmovny, poněvadž jsem nesmrtelný idealista, který nikdy neztrácí naději, i když tuší, že přesila volebních hlupáků o5 zvolí nějaké establishmentové figurky (hlupáci volí hlupáky a volit budou, dokud nezmoudří), které viděla v té své milované manipulační bedničce a na těch velkých plátnech u silnice. Neodpustil bych si však nepřispět k tomu, co považuji za správné a nést tak podíl na dalším oslabování už tak slabé správnosti (z hlediska toho, co za správné považuji).

 

A nejen proto mě nepříjemně zaskočilo, když jsem o nejmenované blízké osobě zjistil, že rezignovala na volbu některé z politických stran, protože prý nezná nikoho, koho by chtěla tímto podpořit (to se alespoň ze svého hlediska pak v tomto článku pokusím vyvrátit) a větší cenu pro ní má věnovat se jiným věcem. Není však sama, protože i mnoho jiných se z různých důvodů těchto voleb nechtěj účastnit.

 

Občas své rozhodnutí obhajují známou frází: "Kdyby volby něco mohly změnit, dávno by je zrušili." Co se druhé konspirativní části této fráze týče, nejsem si úplně jist, že by to byla pravda (snažím se být spíše optimista), ale souhlasím s tím, co je psáno trochu mezi řádky v 1. polovině: volby skoro nic nemění. Alespoň ve své současné podobě. Domnívám se totiž, že současný volební systém je špatný vzhledem k aktuální situaci a jedna z chyb spočívá již v základním předpokladu.

 

Naši předci totiž po pádu monarchií nejspíš naivně předpokládali, že občané prostřednictvím voleb dospějí k nějakému stálejšímu uskupení nejlepších politických stran, které stát neodvratně povede k navyšování blahobytu. Možné je i to, že tento názor byl konspirativně posilován. A možné je i to, že naši předci se báli dělat radikální změny a rozhodli se začínat mírněji, postupně...

 

Ať už to bylo jakkoli, metoda volebního systému (včetně jeho ramen) byla zvolena na současné poměry relativně konzervativní, což se může jevit až paradoxní vzhledem k tomu, že volby (alespoň dle mého) mají vést ke změně (byť se dnes má dít zprostředkovaně zastaralou zastupitelskou demokracií) a ne posilovat establishment relativně nezávisle na jeho obsahu a oslabovat nové malé slabé strany o5 relativně nezávisle na obsahu.

 

Občas se možná zdá, že do poslanecké sněmovny vstupují nové strany, ale ve skutečnosti to jsou převážně spíše upravené kopie establishmentu. A někdo by mohl namítnout, že generační očista očišťuje i establishment, ale i to je blokováno. Pokud totiž někdo chce s jistotou vstoupit do aktivní politiky, musí vstoupit do establishmentové strany, a pokud v ní chce chvíli vydržet a mít vliv, aby mohl skutečně něco ovlivnit, musí se připodobnit jejímu současnému stavu, jináč zůstane vespod či ho dokonce vykopnou.

 

Mezi jednu z nejhorších metod posilování establishmentu dle mého patří předvolební průzkumy, které mj. dokonce občanům manipulativně brání, aby se zajímali o programy menších stran. Na střední škole nám dokonce jeden vyšinutý učitel občanské nauky vtloukal do hlavy, že je blbost volit stranu, která v předvolebním průzkumu nemá dostatek hlasů, protože se prý s velkou pravděpodobností nedostane do sněmovny a náš hlas bude rozdělen vítězům, takže to prý vyjde nastejno jako, kdybychom nevolili (ne úplně). A teď si vemte, že každá nová strana (od základu, nemyslím žádné pozměněné kopie) má na začátku zákonitě nízký počet hlasů!

 

Z tohoto důvodu jsem pro zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů nejvlivnějších agentur a to minimálně měsíc před volbami, aby občané neomezovali svůj výběr jen na ty strany, které mají v průzkumu nad 5%.

 

Další řešení bych viděl v tom, že pokud by v nějakých volbách bylo relativně hodně možností (tedy hl. do poslanecké sněmovny), občané by měli mít možnost vybrat víc možností najednou (jejich počet by byl odvozen v závislosti na počtu všech možností) a to nejlépe s klesající váhou hlasu. V nejjednodušší podobě by to znamenalo např., že by byla dvě políčka, 1. by mělo váhu např. jednoho hlasu a druhé třeba půl hlasu (nebyla by však povinnost vyplnit ho, pokud by někdo byl vyhraněn skutečně na jedinou stranu), takže občané by měli možnost podpořit víc stran (tím by se snížil strach volit i menší strany kvůli ztrátě hlasu) a zároveň by bylo jasné, kterým dávají přednost.

 

Pokud vám to přijde trošku složité, věřte tomu, že ani to by nemuselo být na škodu, :D, protože právě ti největší hlupáci by to vyplnili špatně, jejich hlas by byl neplatný a o to silnější by byl hlas těch, kteří umí používat hlavu a nenechají se tolik oblbnout kdejakým lživým bilboardem.

 

Další evolucí volebního systému by mohlo být přidání záporného hlasu (alespoň ze začátku s nižší váhou, aby to nebylo moc radikální), který by fungoval jako prořezávač establishmentu. Lidé by ho totiž dávali spíše těm, kteří už jsou u moci (a nejeví se to tak správné) a ne novým malým stranám (ty by měly o5 větší šanci prorazit). A mohlo by se dokonce stát, že by např. komouši skončili v mínusu a uznali, že jsou historií...

 

Teď bych přešel k tomu, co považuji za jedno z největších jader chyby současné politiky (nejen v ČR) a to sice zastupitelskou zprostředkovanost demokracie. Právě ta zprostředkovanost brání občanům rozhodovat přímo o zákonech a nabízí prostor pro korupci, která ještě víc deformuje jejich původní záměry.

 

A i kdyby nějakým zázrakem někdo korupci vyřešil, tak není možné, aby politik dělal přesně to, co od něho občané očekávají, protože mnoho lidí od jednoho politika očekává mnoho odlišných věcí, což je nemožné...

 

Obecné řešení tohoto problému zní jednoduše: snižovat zprostředkovanost demokracie směrem k přímé demokracii. Již teď například v USA občané mohou podávat návrhy zákonů (ačkoli to zatím není nic jednoduchého viz. dokument Architekt odpadů). Další možností je dělat víc občanských referend. A aby to nebylo na úkor lesů, měla by vzniknout speciální voličská centra, kde by se hlasovalo prostřednictvím počítačů.

 

Své návrhy na řešení bych prozatím uzavřel tématem korupce. Předpokládám, že mnoho lidí vstupuje do politiky s nekalým úmyslem jistoty tučného zisku. Pokud by se však radikálně snížily platy politiků, klesl by i počet těchto lidí, kteří jsou dle mého právě těmi nejnáchylnějšími ke korupci, protože jejich touha po penězích nezná meze. O to víc by se do politiky dostalo duševně zdravých lidí, kterým nejde o peníze, ale o prosazovaní společenských ideálů ve snaze zlepšit náš svět.

 

Věřím, že kdyby byla přijata všechna řešení, které jsem v tomto článku uvedl, Česká politika by byla mnohem zdravějším organismem. A aby se to mohlo stát, do poslanecké sněmovny by měl vstoupit někdo rozumnější, než tam je. Tím bych plynule přešel k politickým stranám, které považuji za nejlepší z těch, které znám.

 

1)Strana svobodných občanů:

Právě Svobodné budu v těchto volbách (podobně jako v minulých) nejspíš volit a se mnou i mnoho jiných intelektuálů, protože mají dobře promyšlenou celistvou filosofii. Svobodní prosazují štíhlý stát, tedy méně byrokracie (např. zrušením zbytečných úřadů, které požírají peníze bez většího užitku) a nižší daně (o to bohatší občané), chtěj osvobodit živnostníky od daní z příjmu (snížením dotací), referendum o vystoupení z EU (žumpy diktátem deformující naše zákony, volný pohyb lidí a zboží to nenaruší, to umožňují jiné smlouvy), víc přímé demokracie, uzákonit švarcsystém, lidové veto či zákon o vyrovnaném rozpočtu (ústavou politikům zakázat zadlužovat občany), ekologickou recyklaci (nerecyklovat vše za každou cenu, protože to Přírodě škodí), jsou proti centralizaci moci a uzákoněným loupežím (daně na služby, které nepoužíváme)...

 

2)Česká strana Pirátská:

Piráti též chtějí víc přímé demokracie a méně byrokracie, dále chránit svobodu internetu, omezit patenty (ty brání inovacím a posilují monopoly), reformovat copyright (aby nesloužil velkým mediálním korporacím), legalizovat eutanazii, homosexuální sňatky či alternativní medicínu, požadují veřejné účetnictví státních orgánů na internetu, vyšší zdanění korporací, povinnost zveřejňovat konkrétní výsledky výzkumů, přednostní používání svobodného softwaru ve veřejné správě a na školách, vzdělávání bez finančních bariér, základní příjem automaticky narozením, stěny vyhrazené na streetart, chtěj zakázat shromažďování a šíření nadstandardních informací o občanech, ...

 

3)Strana soukromníků České Republiky:

Soukromníci chtějí co nejvíc zjednodušit život soukromníkům, minimalizovat škodlivý zásah státu do jejich života, omezit zbytečnou byrokracii, snížit hranici pro vstup do poslanecké sněmovny a krajských zastupitelstev z 5% na 2%, analyzovat dosahování svých cílů, jsou proti zákonům házející soukromníky do jednoho pytle s korporacemi, spoléhají na přirozené zájmy (např. soukromník logicky zlepší zákony pro soukromníky, ne naopak a má zájem na kupní síle obyvatel)...

 

To by bylo asi tak vše, co jsem v tomto článku chtěl říct, ;o). Doufám, že k volbám půjdete, budete vybírat s rozumem a ohledem na to, o čem jsem v tomto článku psal...

 

Komentáře článku můžete psát k tomuto FB-příspěvku.