Kůra vrakodávného dubu na přechodu mezi živým a popáleným

Kůra vrakodávného dubu na přechodu mezi živým a popáleným