Operační membrána Ekozámečku

25.04.2014 18:09

opereční membrána Ekozámečku - plotSnad každý organismus, není-li Celkem (kro ví, možná i ten), potřebuje nějakou operační membránu, která chrání jeho sebeutvářený vnitřek před vnější chaotizující entropií atd. (v případě Celku by to mohlo být před jakousi Neexistencí) a zároveň mu umožňuje interagovat s prostředím.

   A protože i farmu lze chápat jako jeden živý organismus (rostliny a živočichy jako endosymbiotické organely, lidi jako režiséry buňky...), též potřebuje nějakou tu operační membránu. A kor, pokud chce v dohledné době zahrnovat i nějakou tu malebně nízkoentropickou japonskou zahradu, jež není slučitelná s volně pohyblivou zvěří všemožného druhu.

   Už před časem jsme zmínili pokrok s oplocováním Ekozámečku (především vytvoření hlavní brány), avšak později se změnily priority a tato ustoupila do pozadí... Teď ale můžeme spokojeně říct, že cytoplazmatická membrána Ekozámečku je téměř dotkána (je uzavřena, ale pár částí ještě vylepšíme).

   Základem plotu/membrány jsou bývalé chmelové sloupy lokálního původu (na Žatecku běžně dostupné) a jejich povrch je zakonzervován zdehtovatěním, což zvyšuje celkovou životnost a snižuje spotřebu dřeva na trvale udržitelný plot.

   V něm se nachází 7 transmembránových kanálků, resp. bran, které nejsou z bílkovin, ale ze znovupoužitého šrotu (běžně dostupný 1kg/ 10Kč) a opory např. z pražců.

   A v neposlední řadě jsme také opravili pár zbytků odkazů předků, předchůdce současné membrány...