Centrum pro redukční dietu (dříve časoprostorová brána):

Centrum pro redukční dietu nabízí vše, co je potřeba k redukci tělesné váhy na minimum: prázdný, poklidný, neosvětlený, zazdívatelný prostor bez jakékoli potravy. Denní menu se obvykle skládá z:1)Ničeho polévané nulami 2)Prázdnoty nadívané neexistencí, 3)Čerstvý svěží vzduch a 4)Nevepřo neknedlo nezelo servírované bez talíře a příborů. Upozornění provozovatele: podobnosti s hladomornou jsou čistě náhodné a jejich zveřejňování a šíření může zapříčinit vaší rezervaci a bezplatný transport do centra.

Dříve se v zadní části kopky nacházela záhadná brána do jiných dimenzí, která však byla následně zazděna. Nikoli z naší, ale z druhé strany, poněvadž bytosti tam žijící nás považovali za primitivní nevkusná strašidla, která šíří nebezpečné, vysoce nakažlivé memy. Přesto občas malinkou skulinkou pronikne něco z jiné dimenze sem, takže klienti centra pro redukční dietu mají ve tmě a bez jídla o zábavu postaráno...