Vrakodávný dub

Přibližně kolem patnáctého století spadl na zem drobný žalud. Nic nenasvědčovalo, že by oproti jiným byl něčím vyjímečný - tehdy totiž patrně ničím. Avšak jak zaklíčil a začal růst, dařilo se mu tak báječně, že ani dnes na počátku 21. století nehodlá ukončit svou životní cestu. Se svými 930 cm v obvodu, tedy téměř 10m!, je druhým nejširším stromem v České republice. O jeho životě a současné podobě z největších detailů se připravuje video.
(Text je pouze provizorní)