Památné stromy - veleduby a jilm: 

Cesta k památným stromům: Pokud chcete navštívit památné stromy na Stroupečku, tak ve vlastním zájmu přicházejte podle trasy vyznačené na obrázku níže, jinak riskujete, že v lese narazíte na elektrický ohradník, který buď budete muset dvakrát opatrně podlézt či přelézt (kravičky v ohradě vám neublíží), nebo se vrátit a jít po doporučené trase. To slovy znamená přijet po hlavní cestě a od brány obcházet dvůr zámečku z východní strany kolem maringotek našeho spolumajitele. Pokud i tak náhodou narazíte na ohradník, tak na bráně můžete zazvonit na zvonek, nebo hlasitě zavolat a obvykle se do minuty objeví někdo, kdo ohradník vypne.

Počet památných stromů: V okolí Ekozámečku Stroupeček se nachází 12 památných stromů plus mnoho dalších podobné velikosti (tzn. s obvodem 3-9m), které dosud nejsou oficiálně označeny za památné, i když si to svým několiksetletým stářím zaslouží. Hlavní uskupení památných stromů se nachází severně od Ekozámečku a jde převážně o duby letní. Památný jilm se nachází necelých 100m východně od Ekozámečku.

500 let staré duby: Nejoblíbenější ze stromů jsou dva památné duby severně od Ekozámečku, jejich stáří se odhaduje minimálně na 500 let. Vyššímu z nich se přezdívá Veledub a nižšímu Vrakodávný veledub, Vrakodávný dub či Otec lesů.

Veledub je značně rozvětvený (což nejlépe odhaluje v zimě) a nachází se pod ním stará studna, která je místo betonových skruží ještě vyskládaná kameny a její povrchová část je nově opravená z místní opuky. Úředníci se v roce 2010 pokoušeli nařídit zbourání této studny, avšak pokračování její existence je nutné pro nerušený život Veledubu.

Vrakodávný dub (podle vrakovitě vyhlížející spojovací železné konstrukce) je se svými 930cm v obvodu (tedy téměř 10m) druhým nejširším stromem v České republice. Krom toho je vykotlaný a kdysi byl podobného vzrůstu jako Veledub, ale spousta větví z něj opadala a roku 2007 ho vypálili místní bezdomovci, kteří odešli se začátkem opravy zámečku. Přesto Vrakodávný dub pokračuje v životě a vlivem prohoření spojnic se už fakticky jedná o dva stromy.

Další dva duby podobného stáří a mohutnosti kmene se nachází dál od budovy Ekozámečku.