Památné stromy - veleduby a jilm: 

Cesta k památným stromům: Pokud chcete navštívit památné stromy na Stroupečku, tak ve vlastním zájmu přicházejte podle trasy vyznačené na obrázku níže, jinak riskujete, že v lese narazíte na elektrický ohradník, který buď budete muset dvakrát opatrně podlézt či přelézt (kravičky v ohradě vám neublíží), nebo se vrátit a jít po doporučené trase. To slovy znamená přijet po hlavní cestě a od brány obcházet dvůr zámečku z východní strany kolem maringotek našeho spolumajitele. Pokud i tak náhodou narazíte na ohradník, tak na bráně můžete zazvonit na zvonek, nebo hlasitě zavolat a obvykle se do minuty objeví někdo, kdo Vám ohradník vypne.

Počet památných stromů: V okolí Ekozámečku Stroupeček se nachází 12 památných stromů plus mnoho dalších podobné velikosti (tzn. s obvodem mezi 3-9m) a podobného stáří (300-500 let), které dosud nejsou oficiálně označeny za památné, i když si to svým několiksetletým stářím zaslouží. Hlavní uskupení památných stromů se nachází severně od Ekozámečku a jde převážně o duby letní. Památný jilm habrolistý se nachází necelých 100m východně od Ekozámečku. Celkově lokalita patří mezi evropsky významné skupiny památných stromů, ale přesto není moc známá, protože před naším příchodem byla tak zdevastovaná, že už víceméně nikdo nevěřil na její záchranu a téměř se na ni zapomnělo.

500 let staré duby: Nejoblíbenější ze stromů jsou dva památné duby severně od Ekozámečku, jejich stáří se odhaduje minimálně na 500 let. Vyššímu z nich se přezdívá Veledub a nižšímu Vrakodávný veledub, Vrakodávný dub či Otec lesů.

Veledub je značně rozvětvený (což nejlépe odhaluje v zimě) a nachází se pod ním stará studna, která je místo betonových skruží ještě vyskládaná kameny a její povrchová část je nově opravená z místní opuky. Úředníci se v roce 2010 pokoušeli nařídit zbourání této studny, avšak pokračování její existence je nutné pro nerušený život Veledubu.

Vrakodávný dub (podle vrakovitě vyhlížejících zpevňovacích železných obručí, které jsou dnes zrezlé a zohýbané) je se svými 930cm v obvodu (tedy téměř 10m) druhým nejširším stromem v České republice. Krom toho je vykotlaný a kdysi byl podobného vzrůstu jako Veledub, ale spousta větví z něj opadala a roku 2007 ho vypálili místní bezdomovci, kteří odešli se začátkem opravy zámečku. Přesto Vrakodávný dub pokračuje v životě a vlivem prohoření protilehlých spojnic se už fakticky jedná o dva stromy. Hašení Vrakodávného dubu trvalo přibližně hodinu a údajně nebyl zapálen poprvé.

Běžným návštěvníkům neviditelnou zajímavostí je, že jeden z trvalých obyvatel se na Stroupeček přestěhoval z jiného kraje a až zhruba dva roky poté zjistil, že jedna podobizna stromu, která je od jeho dětství pověšená na schodišti jeho rodného domu, zachycuje jeden z památných stromů vedle jeho nového bydliště na Stroupečku. Tento obyvatel navíc může ze svého pokoje každý den vidět daný strom z přibližně stejného úhlu, jako je na staré podobizně v jeho rodném domě. Vypadá to jako předpověď budoucnosti, která vyšla najevo až poté, co se stala přítomností. Ale kdo ví...

Další dva duby podobného stáří a mohutnosti kmene se nachází dál od budovy Ekozámečku.