Ekologie

Pomoc utlačovaným lesům v Mostecké pánvi

Z rodných krajů jsme zvyklí na časté lesy s rozlohou třeba 3x3km, kde se dá nasbírat košík plný chutných hub včetně lahodných syrovinek, ale Mostecká pánev patří mezi nejodlesněnější místa v Česku, takže i necelistvý les kolem Stroupečku se směšnou rozlohou 1x0,3km, kde o pořádnou jedlou houbu téměř nezavadíte, je spíše vzácností a o to víc bychom ho rádi zachovali před dalším kácením a nejlépe ho ještě významně rozšířili do okolí.
 
Dnes už je vědecky dokázané (populárizační formou např. viz. kniha Šinrin-joku), že pobyt v lese výrazně zlepšuje zdravotní stav a není tedy překvapením, že průměrný věk úmrtí v silně odlesněné Mostecké pánvi je nižší než ve zbytku Česka.
 
To, že Mostecká pánev je jedním z nejodlesněnějších míst v Česku, také vede k tomu, že Mostecká pánev je nejsušším místem v Česku. Z hlediska vzdálenosti od rovníku by bylo logické, kdyby nejsušší část Česka byla na jihu, ale právě neobvykle masivní odlesněnost Mostecké pánve je důvodem toho, proč je nejsušší místo v Česku naopak na severu.
 
Pokud se les odkřoví, tak se tím zničí tzv. keřové patro, ze kterého se stromy mohou samy obnovovat. Takže když se pak kácí i velké stromy a žádné se nevysazují místo nich, tak v souvislosti s narušenou regenerační schopností lesa může dojít k jeho postupnému odumírání.
 
Největší problém při snahách o obnovení lesní rovnováhy v Mostecké pánvi pravděpodobně spočívá v tom, že mnozí místní obyvatelé jsou na masivní odlesnění zvyklí už několik generací a postrádají přirozenou lásku k velkým zdravým lesům. Rovněž si neuvědomují, že ve většině ostatních částech Česka je mnohonásobně vyšší zalesněnost a zvyk, že když se nějaké stromy pokácí, tak se musí znovu vysadit a pečovat o ně. Lesy nejsou trhací kalendář, a když z nich někdo bere a žádné nesází, tak okrádá budoucí generace.
 

 

 

 

Snažíme se, aby veškerý odumřelý biologický materiál byl navracován do koloběhu života místní přírody a nedocházelo ke ztrátám živin například jejich odplavováním do řeky. Dále se snažíme se vyhýbat používání materiálů a surovin, ze kterých by vznikal odpad, recyklujeme vše, co recyklovat lze. Sbíráme sklo zanechané vandalami v okolní přírodě. Neplýtváme přírodními zdroji, z přírody si bereme jen tolik, kolik potřebujeme k vyváženému životu...

Hledáme dobrovolníky, kteří mají zkušenosti z oblasti obnovitelných zdrojů energie jako například větrné elektrárny, solární panely apod. Nabízíme jim volný prostor k pokusům v této oblasti a realizaci jejich představ, dále nabízíme většinu zde uskladněných součástek jako výrobní materiál...

(Text je pouze provizorní)