Barterový kozel

24.09.2012 21:12

Peníze a ceny jsou snahou zmatematizovat skutečné hodnoty tak, aby věci a služby byly lépe směnitelné. Pokus to byl hezký, přinesl nové výhody, ale i řadu nevýhod, které vedou k finančním krizím, poklesu skutečných hodnot oproti smyšleným hodnotám dolujícím na lidském neštěstí apod...

Občas se proto více osvědčuje barterový obchod, tedy směna něčeho se skutečnou hodnotou za něco jiného se skutečnou hodnotou (nikoli uměle navýšenou ekonomickou fantazií). A právě tak jsme se dostali k jednomu kozlovi - vyměnili jsme ho za sele. Pro nás je hodnotější mít o jedno sele méně, o jednoho kozla více a pro toho druhého zas více o to jedno sele a méně o kozla.

V současnosti barterový obchod znovu ožívá vlivem internetu, který mu otevírá zcela nové možnosti. Například vytváří virtuální trh s neomezenou kapacitou výrobků a služeb, kde se časem může objevit většina toho, co bychom rádi směnili. Také umožňuje lépe vyhlédávat v obrovském množství nabídky a poptávky, ačkoli je stále co zlepšovat. Pokud však někdy nečekaně krachne tržně-monetární systém, ale internet poběží dál, barterový obchod může v rozvinutější podobě zajistit výměnu toho skutečně nejzákladnějšího a nejsmysluplnějšího.

A ještě z5 ke kozlovi: ukázalo se, že má úplně jiné zvyklosti, než naše zbylé tři kozy. Zatímco ony okusují balíky sena (určené pro někoho jiného) a dobývají pečivo (určené pro někoho jiného), on se hezky pase na stráni...